O Nas

Dane identyfikacyjne:
Sklep internetowy działający pod adresem www.divexpert.pl  prowadzony jest przez firmę:
Professional  Electronic Equipment & Service s.c. (skrót PEES s.c.) z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Szymanowskiego 12.
Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Toruniu, wydział Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 19061.
Nadano nam: 
NIP 956-00-01-436 
REGON 870228749

e-mail: biuro@divexpert.pl , marek@barakuda.pl 
Telefon:  601625972, 566617011

Wszelkie zawiadomienia, informacje i reklamacje Klienci mogą składać na adres korespondencyjny: 
PEES s.c. ul. Szymanowskiego 12 , 87-100 Toruń