Polityka Prywatnośći

Ochrona danych osobowych RODO:

1.  Dane osobowe Klientów sklepu internetowego divexpert.pl przetwarzane są przez PEES. 
2.  Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
      a) realizacji umowy i wysyłki zamówionego towaru
      b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o Towarze oraz promocjach oferowanych przez PEES. 
3.  Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 
4.  Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
     Powierzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
     niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu
     Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach sklepu divexpert.pl wymagane jest podanie następujących danych:
       a. imię;
       b. nazwisko;
       c. numer telefonu komórkowego;
       d. adres kontaktowy;
       e. adres poczty mailowe
       f. numer NIP (jeżeli wystawiana jest faktura)
6. PrzysługujePani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danychoraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.Jeżeli przetwarzanieodbywa na podstawie zgody to również przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięciazgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed dokonaniem jej cofnięcia.
Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, naruszaprzepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwegoorganu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego
jego następcą prawnym)